Du är här: 

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamheten kontaktar dig som under året fyller 80 år och som inte sedan tidigare har insatser från Omvårdnad Gävle. Vi ger dig möjlighet att få information om kommunens stöd och service till äldre personer.

Uppsökande verksamheten anordnar flera informationsträffar under året. Vid informationsträffarna bjuder vi på fika och berättar om kommunens stöd och service till äldre personer. Om du är intresserad av att delta så vill vi gärna att du anmäler dig.

Informationsträffar 2016

Våren

  • 9 februari kl. 14.00-16.00 på Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59
  • 8 mars kl. 14.00-16.00 på Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10
  • 12 april kl. 14.00-16.00 på Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59
  • 17 maj kl. 14.00-16.00 på Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10
  • 19 maj kl. 14.30-16.00 på Träffpunkt Hamrånge, Vijvägen 30.

Hösten
(med reservation för eventuella ändringar) 

  • 22 september kl. 14.00 - 16.00, Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59
  • 20 oktober kl. 14.00 - 16.00, Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59
  • 10 november kl. 14.00 - 16.00, Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10
  • 8 december kl. 14.00 - 16.00, Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-07-29