Du är här: 

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamheten kontaktar dig som under året fyller 80 år och som inte sedan tidigare har insatser från Omvårdnad Gävle. Vi ger dig möjlighet att få information om kommunens stöd och service till äldre personer.

Uppsökande verksamheten anordnar flera informationsträffar under året. Vid informationsträffarna bjuder vi på fika och berättar om kommunens stöd och service till äldre personer.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-24