Skolfam Gävle

Skolfam Gävle - Skolsatsning inom familjehemsvården - är en satsning inom Gävle kommun vars syfte är att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn att nå bättre skolresultat.

Arbetet drivs i samverkan mellan skolförvaltningen, Utbildning Gävle, och socialförvaltningen, Socialtjänst Gävle, i kommunen.

Kring varje barn samarbetar ett tvärprofessionellt team bestående av barnets socialsekreterare, familjehemmets socialsekreterare, en specialpedagog och en psykolog. Skolfamteamet har regelbunden kontakt med skolpersonalen och familjehemmet vid till exempel uppföljningsmöten på skolan, genom telefonsamtal och mejlkontakt samt erbjuder möjlighet till konsultation och handledning.

Skolfam inleder med en psykologisk och en pedagogisk kartläggning av barnets styrkor och svårigheter, som sedan leder fram till en Skolfamplan. Skolfam följer sedan barnet så länge det går i grundskolan om det fortfarande bor i familjehem.

Skolfam Gävle ingår i ett nationellt Skolfamnätverk, där fler och fler kommuner i Sverige ingår.  Vi arbetar alla efter Skolfams manual.

Mer information och webbutbildning

På webbsidan www.skolfam.se hittar du mer information om arbetsmodellen och får tips för både barn, familjehem och skolpersonal. Du kan också gå en webbutbildning om arbetsmodellen via sidan.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-25

Skolfam

Webbsidan om arbetsmodellen Skolfam. Till www.skolfam.se

Webbutbildning

Webbutbildning om arbetsmodellen Skolfam. Till webbutbildningen