Separation, skilsmässa

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Kriser hör till livet. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp för att hitta vägar ur svårigheterna - både om man funderar på att skiljas eller redan har bestämt sig.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen hjälper makar, sambor och familjer som har problem och svårigheter i sina parförhållanden eller andra nära relationer och funderar på att skiljas - gå skilda vägar.

Skilsmässa - att gå skilda vägar

Om man har bestämt sig för att gå skilda vägar så blir det ofta en kaotisk tid där många praktiska beslut ska tas, särskilt om det finns barn i familjen.

Skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om det fortsatta gemensamma föräldraskapet. Om föräldrarna inte kan komma överens finns det stöd och hjälp att få från Familjerättsenheten för att komma vidare.

Om ingen bor tillsammans med egna barn och man gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om man vill, kan man få betänketid innan man skiljer sig. Om man har hemmavarande barn under 16 år eller om en av parterna inte vill skiljas, får man alltid betänketid.

Samtal för att komma överens om barnen

Föräldrar är välkomna att beställa tid hos Familjerättsenheten för att komma fram till gemensamma lösningar om barnens boende, umgänge med mera.
Föräldrarna kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad om barn, boende, umgänge. För att avtalen ska godkännas ska innehållet i avtalen vara till barnet/barnens bästa. Föräldrar kan också få hjälp med att skriva en överenskommelse om kostnaden vid umgängesresor.

Kontakta Familjerättsenheten

Kontakta Familjerättsenheten om du har frågor som handlar om möjligheten för föräldrar och barn att få hjälp när man har svårt att samarbeta om barnen. Vi kan även svara på frågor om lagen som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur man gör om man måste gå till domstolen för att man inte överens om barnen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-09

Klaga på socialtjänsten?

Du som är missnöjd med socialtjänsten har rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Hur du ska göra och vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller