Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är till för att du som anhörig till person med funktionsnedsättning ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.

Vem kan få avlösarservice?

Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan få avlösarservice i hemmet. För att få avlösarservice måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är avlösarservice?

Du eller ni som är anhöriga till en person med funktionsnedsättning erbjuds avlösarservice för att få tid för dig själv eller er själva.

Du eller din familj kan ha egna förslag på vem som ska vara avlösare. Det får dock inte vara en nära anhörig. Ni lär känna avlösaren vid en eller några träffar.

Avlösningen ges i första hand i hemmet, men du och avlösaren kan också komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet.

Avlösarservice kan ges regelbundet eller i enstaka situationer på såväl dagtid som kvällar och helger.

Vad ingår i avlösarservice?

Avlösaren ger personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mat och aktivering.

Avlösarservice ges både utifrån vad din närstående behöver, och även vad du eller ni som anhöriga behöver.

Vad kostar det?

Avlösarservice kostar inget. Du betalar utgifter i samband med till exempel utflykter och liknande.

Ansökan

För att ansöka om avlösarservice kontakta biståndshandläggare.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-06