Få stöd av en kontaktperson

En kontaktperson kan ge stöd och råd i vardagen och hjälper till att bryta social isolering genom samvaro och hjälp med aktiviteter.

Vem kan få kontaktperson?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan få stöd i det dagliga livet i form av en kontaktperson eller en kontaktfamilj. För att få kontaktperson måste du som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Kontaktperson är ett komplement till anhöriga och vänner

Alla behöver någon att umgås och prata med, men det är inte alltid lätt att hitta nya vänner. Många med en funktionsnedsättning har svårare för det.

Tillsammans med kontaktpersonen kan du träffa fler människor och öka din självständighet och ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra. Det kan till exempel vara att gå på bio, teater eller sportevenemang, åka och bada ha picknick eller bara umgås.

Kontaktpersonen är en medmänniska som ger stöd och råd i vardagssituationer. 

Kontaktpersonen behöver inte ha någon särskild utbildning. Det viktiga är ett personligt engagemang och utrymme i vardagen för andra.

Det kostar ingenting att ha en kontaktperson

Du betalar bara dina kostnader vid resor och aktiviteter.

Mer information och ansökan

Ansökan om kontaktperson görs hos biståndshandläggarevid Omvårdnad Gävles biståndsenhet, telefon 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggaren hjälper dig om du har frågor. För att ansöka om kontaktperson kontakta biståndshandläggare.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-20