Få stöd av en kontaktperson

En kontaktperson kan ge stöd och råd i vardagen och hjälper till att bryta social isolering genom samvaro och hjälp med aktiviteter.

Vem kan få kontaktperson?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan få stöd i det dagliga livet i form av en kontaktperson eller en kontaktfamilj. För att få kontaktperson måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson ger stöd och råd i vardagssituationer och hjälper till att bryta social isolering genom samvaro och hjälp med aktiviteter. Kontaktpersonen är en medmänniska som fungerar som ett komplement till anhöriga och vänner.

Kontaktpersonen behöver inte ha någon särskild utbildning. Det viktiga är ett personligt engagemang och utrymme i vardagen för andra.

Att ha en kontaktperson

Alla behöver någon att umgås och prata med, men det är inte alltid lätt att hitta nya vänner. Många som har en funktionsnedsättning har svårare för det. Tillsammans med en kontaktperson kan du träffa fler människor och öka din självständighet.

Du bestämmer tillsammans med din kontaktperson vad ni ska göra. Det kan till exempel vara att gå på bio, teater eller sportevenemang, åka och bada ha picknick eller bara umgås.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ha en kontaktperson men du betalar dina kostnader vid resor och aktiviteter.

Ansökan

För att ansöka om kontaktperson kontakta biståndshandläggare.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-22