Du är här: 

Korttidstillsyn - förlängd skolbarnomsorg

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

Vem kan få korttidstillsyn?

Skolungdom över 12 som har funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn - förlängd skolbarnomsorg.

För att få korttidstillsyn måste du som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är korttidstillsyn?

Korttidstillsyn är tillsyn före och efter skoldagen och under lov, högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

I korttidstillsyn ingår personlig omvårdnad, aktivering, samvaro och stöd vid måltider.

Vad kostar det?

Korttidstillsyn kostar inget men du betalar en avgift för mat och fika.

Ansökan

För att ansöka om korttidstillsyn, kontakta biståndshandläggare.   

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-21