Du är här: 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till miljöombyte och vila för dig som har funktionsnedsättning och avlösning för dig som är anhörig.

Korttidsvistelse kan ordnas vid ett korttidsboende/korttidshem, hos en kontaktfamilj eller som lägervistelse. Korttidsvistelse kan beviljas regelbundet eller vid behov.

Vem kan få korttidsvistelse?

Personer med funktionsnedsättning kan beviljas korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Du som ansöker om korttidsvistelsen måste också omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg av kommunens biståndshandläggare.

Att vistas på korttidsboende/korttidshem

Korttidsboende för vuxna över 20 år

Korttidshem för barn och ungdomar under 20 år

Att vistas i kontaktfamilj eller på läger

Om du vistas i en kontaktfamilj eller på läger får du samma stöd som på ett korttidsboende. Kontaktfamilj rekryteras i samråd med dig, utifrån dina behov.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för mat på 95 kronor per dag under vistelsen (gäller endast vuxna över 20 år). Du betalar dina eventuella kostnader vid utfykter.

Ansökan

För ansökan om korttidsvistelse, kontakta biståndshandläggare.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-21