Ledsagarservice

Stöd från en ledsagare ska göra det lättare för dig att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller bara ta en promenad.

Vem kan få ledsagarservice?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan få ledsagarservice. För att få ledsagarservice måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice är en personlig service som anpassas efter dig. Stöd från en ledsagare ska göra det lättare för dig att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller kanske bara ta en promenad.

Att ha en ledsagare

Ledsagaren följer dig i första hand till och från fritidsaktiviteter i ditt närområde. Ni kan göra kortare resor om det är något ni tillsammans kommer överens om.

Din ledsagare ger viss personlig omvårdnad och hjälper dig vid måltider utanför hemmet.

Du och din ledsagare bokar tillsammans in ledsagartillfällen, högst det antal timmar du har blivit beviljad per månad av din biståndshandläggare.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ha en ledsagare, men du betalar dina kostnader vid aktiviteter och resor. Omvårdnad Gävle står för ledsagarens kostnader vid aktiviteter utanför ditt hem.

Ansökan

För att ansöka om ledsagarservice kontakta biståndshandläggare

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-21