Lex Maria, Lex Sarah

Lex Maria

Om en kund inom medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvarsområde, i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rapportera till Omvårdnadsnämnden. Efter internutredning beslutas om anmälan enligt lex Maria ska göras.

Inom Omvårdnad Gävle är det medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har det övergripande ansvaret för anmälda Lex Maria-ärenden och för att föreslå vidare åtgärder.

Lex Sarah

Lex Sarah finns för att komma tillrätta med missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Lex Sarah betyder att det är anmälningsplikt för all personal hos den som utför omvårdnad vid misstanke om missförhållande.

Inom Omvårdnad Gävle är det socialt ansvarig samordnare (SAS) som har det övergripande ansvaret för anmälda Lex Sarah-ärenden och för att föreslå vidare åtgärder.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-12