Avgifter, omvårdnadsavgift

Gävle kommun har en övre gräns för vad omvårdnad och service får kosta varje person per månad. Det kallas för maxtaxa. Här hittar du information om taxor och avgifter för hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende.

Avgiftsfria insatser

Alla insatser enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är avgiftsfria. Du betalar egenavgifter, till exempel hyra, mat, fritidsaktiviteter och resor till och från daglig verksamhet.

Maxtaxa

Maxtaxa är det högsta belopp som kan tas ut för omvårdnad och service för varje person per månad. Beloppet är 1772 kronor per månad för år 2016. Maxtaxans belopp förändras varje år.

Avgifter inom maxtaxa, omvårdnadsavgift

Kostnader för omvårdnad och service, trygghetslarm och hemsjukvård är avgifter som ingår i maxtaxan. Avgifter inom maxtaxan kallas för omvårdnadsavgift.

Läs om hur omvårdnadsavgiften räknas ut.

Övriga avgifter

Övriga avgifter är sådant som inte ingår i maxtaxan. Det kan till exempel vara:

 • hyra
 • matkostnader
 • sänglinne
 • förbrukningsvaror (till exempel toalettpapper och glödlampor).

Avgifter för dig som har hjälp i hemmet

Omvårdnadsavgift

Trygghetslarm

 • 185 kronor/månad
 • Installationsavgift, 353 kronor

Hemsjukvård

 • 300 kronor/månad (oavsett antal besök)

Mat

 • Matdistribution, 46 kronor/portion

Dagverksamhet

 • Mat, 61 kronor/portion
 • Resor till och från dagverksamhet, 26 kronor/enkel resa

Korttids- eller avlösningsvistelse

 • 153 kronor/dygn (inkluderar avgift för mat och omvårdnad)

Avgifter för dig som bor i vård- och omsorgsboende

Omvårdnadsavgift

 • Det högsta belopp som kan tas ut för omvårdnad och service i vård- och omsorgsboende är maxtaxa 1772 kronor/månad. Omvårdnadsavgiften kan aldrig överstiga maxtaxa eller ditt avgiftsutrymme. Läs om hur omvårdnadsavgiften räknas ut.

Hyra

Hyran beror på lägenhetens utformning och standard och på de gemensamma utrymmen som finns i direkt anslutning till den egna lägenheten.

Mat

 • 2823 kronor/månad (94 kronor/dag)
 • Mat för dig som är medboende enligt parboendegaranti (106 kronor/dag)

Sänglinne

 • Om du inte använder eget sänglinne kan du hyra från ditt boende, 55 kronor/månad

Förbrukningsvaror

 • Du kan köpa förbrukningsvaror från ditt boende, 126 kronor/månad

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-01