Du är här: 

Avlösningsvistelse och avlösning

Avlösningsvistelse vänder sig till dig som bor hemma och vårdas eller får omsorg av en anhörig. Avlösningsvistelsen sker på Villa Brynäs och ska underlätta vardagen både för dig och för den anhörige som vårdar dig.

Vem kan få avlösningsvistelse?

Du som bor hemma och vårdas eller får omsorg av en anhörig kan ansöka om avlösningsvistelse. Avlösningsvistelse finns i två inriktningar:

  • för personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom.
  • för personer med omfattande fysiska besvär.

Vad innebär avlösningsvistelse?

Vistelsen ska underlätta vardagen och bidra till ökad livskvalitet, både för dig och för den som vårdar dig.

Antal dagar för vistelse kan variera per vecka, månad eller år. När du fått beslut om avlösningsvistelse blir du kontaktad av den enhet du ska vistas på och vistelsen planeras utifrån dina behov. Du får en kontaktman i personalen som under vistelsen har ett särskilt ansvar för att ta hand om dina behov och önskemål.

Att vistas på Villa Brynäs

Alla rum är enkelrum med egen toalett och dusch. Under vistelsen har du möjlighet att låna ett trygghetslarm. Det finns utrymmen för gemenskap, samvaro och aktiviteter där du är välkommen att delta. TV finns i de gemensamma utrymmena.

Telefon finns på avdelningen och kan användas vid enstaka samtal. Om du vill kan du ta med mobiltelefon. En kom ihåg-lista på vad du ska komma ihåg att ta med dig till avlösningsvistelsen finns i "Informationsblad om avlösningsvistelse och checklista" till höger.

Varje dag serveras frukost, lunch, middag och mellanmål/fika. Du har möjlighet att få dina kläder tvättade, men då ska kläderna vara märkta med namn.

Dina anhöriga, närstående och vänner är alltid välkomna att hälsa på.

Hälso och sjukvård

Omvårdnadspersonal finns till hands dygnet runt och sjuksköterska finns till hands under dagtid på vardagar. Om du blir akut sjuk finns konsultsjuksköterska under kvällar, nätter och helger.

Under vistelsen tillhör du, precis som vanligt, din hälsocentral. Om du har behov av till exempel planerat läkarbesök eller receptförnyelse ska du därför vända dig till din ordinarie familjeläkare. 

Ledsagning

Om du behöver besöka sjukhus eller hälsocentral under vistelsen är det i första hand dina anhöriga som ansvarar för att följa med på besöket. Det finns viss möjlighet att boka ledsagagare via kommunens ledsagareservice men det måste göras i god tid. 

Vad kostar avlösningsvistelse?

Vid avlösningsvistelse betalar du en dygnsavgift för mat och omvårdnad.

Läs mer om avgifter.

Avlösning hemma hos dig

Avlösning i hemmet kan beviljas som en del av hemtjänst. Avlösning i hemmet innebär att hemtjänstpersonal kommer hem till dig och löser av dina anhöriga en stund. 

Ansökan

För att få avlösningsvistelse eller avlösning i hemmet behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-23