Boendestöd

Boendestöd är hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestöd stödjer dig i din vardag så du kan leva så självständigt som möjligt.

Vem kan få boendestöd?

Personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd. Det krävs också att du har en aktuell kontakt med psykiatrin och att funktionsnedsättningen påverkar flera livsområden samtidigt.

Att ha boendestöd

Vilket stöd du kan få utgår från dina behov och önskemål och beslutas av kommunens biståndshandläggare. Besök av personal kan beviljas flera gånger per dygn eller någon gång per vecka, beroende på dina behov.

Personalen som besöker dig motiverar och stödjer dig i din vardag så att du kan känna dig trygg i ditt hem, klara ditt eget dagliga liv, vara aktiv och leva så självständigt som möjligt. Du får en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman planerar tillsammans hur du vill ha ditt boendestöd. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan.

Vad ingår i boendestöd?

Boendestöd kan omfatta personlig omvårdnad, service och ledsagning.

Personlig omvårdnad

Omvårdnad kan till exempel vara stöd med att göra sig klar för dagen eller natten, äta och sköta personlig hygien. Den som har behov av omsorg dygnet runt kan få stöd eller tillsyn på natten.

Om du har behov av hälso- och sjukvård ska du vända dig till den hälsocentral du valt. Hjälp med enklare sjukvårdsuppgifter, till exempel hjälp med mediciner, kan du få om du samtidigt är beviljad annat stöd. Vissa rehabiliterings- eller träningsinsatser kan utföras på uppdrag av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Service

Service är det stöd du behöver för att hålla ditt hem i ordning. Service kan till exempel vara stöd med städning, tvätt, inköp, ärenden och måltider.

Ledsagning

Du kan få ledsagning till och från olika aktiviteter eller för att till exempel besöka tandläkaren. Personalen kan också stödja dig att ta kontakt med träffpunkter, föreningar och volontärer.

Vad kostar det?

Du betalar normalt en omvårdnadsavgift som beräknas efter hur stor din inkomst är. Om du själv deltar utifrån din egen förmåga kan du efter en biståndshandläggares bedömning få avgiftsbefrielse, helt eller delvis. 

Läs mer om avgifter.

Ansökan

För att ansöka om hjälp i hemmet av boendestöd, kontakta biståndshandläggare

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-22