Du är här: 

Dagverksamhet

Dagverksamhet kan beviljas vid behov av social samvaro eller som en form av avlösning för personer som vårdar en närstående. Dagverksamhet riktar sig till personer som bor hemma.

Dagverksamhet finns i två olika inriktningar:

  • dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom.
  • dagverksamhet med social inriktning för äldre.

Vad är dagverksamhet?

Dagverksamhet ska underlätta för dig att bo kvar i din egen bostad. Den kan också fungera som avlösning för personer som vårdar dig. Verksamheten ska bidra till att ge dig en meningsfull vardag och skapa gemenskap. Den ska också bidra till ökad livskvalitet genom att stimulera och motivera till aktivitet, tillvarata det friska och bevara och förbättra funktioner.

Att delta i dagverksamhet

När du deltar i dagverksamhet har du möjlighet att äta i gemenskap med andra. Det anordnas också aktiviteter, till exempel sång, dans, läsning och utflykter. Du bestämmer själv vad du vill delta i.

Om du inte kan ta dig dit på egen hand, kan dagverksamheten hjälpa dig ordna så att du får åka en turbunden resa med taxi.

Vad kostar det?

Dagverksamhet är avgiftsfri, men du betalar själv för mat och resor.

Läs mer om avgifter.

Omvårdnad Gävles dagverksamheter

För personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom

Sätras dagverksamhet (Oasen) 026-17 22 64, 17 22 65 
Bomhus dagverksamhet 17 91 52
Fleminggatan 11 (inriktning yngre) 026-17 91 43 

Social inriktning för äldre

Sätras dagverksamhet (Oasen) 026-17 22 64, 17 22 65
Bomhus dagverksamhet 17 91 48
Brynäs dagverksamhet (Glädjen) 026-17 82 99
Pärlan (Bergby) 026-17 72 98

Ansökan

För att få dagverksamhet behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle. Du kan ansöka både muntligt och skriftligt.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-22