Du är här: 

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan bli aktuellt vid tillfälligt behov av omvårdnad eller tillsyn dygnet runt.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som behöver omvårdnad dygnet runt, till exempel efter sjukhusvistelse eller i väntan på vård- och omsorgsboende, kan ansöka om att för kortare tid och tillfälligt få korttidsvistelse.

Vad innebär korttidsvistelse?

Under vistelsen får du en kontaktman i personalen som har ett särskilt ansvar för att ta hand om dina behov och önskemål. Du har också möjlighet att låna ett trygghetslarm under vistelsen.

Alla rum är enkelrum med egen toalett och dusch. Du har möjlighet att låna trygghetslarm under vistelsen.

Det finns utrymmen för gemenskap, samvaro och aktiviteter där du är välkommen att delta. TV finns i de gemensamma ytrymmena. Telefon finns på avdelningen och kan användas vid enstaka samtal. Om du vill kan du ta med mobiltelefon. En kom ihåg-lista på vad du ska komma ihåg att ta med dig till korttidsvistelsen finns i dokumenten till höger som handlar om korttidsvistelse.

Varje dag serveras frukost, lunch, middag och mellanmål/fika. Du har möjlighet att få dina kläder tvättade efter överenskommelse, men dina kläder ska då vara märkta med namn.

Dina anhöriga, närstående och vänner är alltid välkomna att hälsa på.

Hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Omvårdnadspersonal och sjuksköterska finns till hands dygnet runt. Läkare besöker korttidsenheten regelbundet. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns inom verksamheten.

Ledsagning

Om du behöver besöka sjukhus eller hälsocentral under vistelsen är det i första hand dina anhöriga som ansvarar för att följa med på besöket. Det finns viss möjlighet att boka ledsagare via kommunens ledsagarservice men det måste göras i god tid.

Vad kostar det?

Vid vistelse på korttidsenhet betalar du en dygnsavgift för mat och omvårdnad.

Läs mer om avgifter.

Ansökan

För att få korttidsvistelse behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-21