Riksfärdtjänst

Om du på grund av stor funktionsnedsättning inte kan resa på egen hand med allmänna kommunikationer kan du ha rätt till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller resor från en kommun till en annan inom Sverige. Riksfärdtjänst utgör en ersättning för resekostnader för personer måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Vem kan få riksfärdtjänst i Gävle kommun?

Du behöver vara folkbokförd i kommunen och ha en funktionsnedsättning som är stor och bestående samt varaktig i minst ett år.

Barn under 12 år kan beviljas riksfärdtjänst om de inte klarar att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen. Om barnet till exempel inte klarar av en tidskrävande resa eller har ökat platsbehov på grund av sitt funktionshinder kan riksfärdtjänst beviljas.

Praktisk information

För att få resa måste du ha beviljats riksfärdtjänst. Du har då rätt till resor i den omfattning och med den typ av färdmedel som framgår av beslutet. Beslutet kan gälla för viss tid eller för enstaka resa.

Endast den som på grund av sin funktionsnedsättning inte ens med ledsagare kan resa med allmänna kommunikationer kan beviljas tillstånd för taxi eller specialfordon.

Orsaker som att kollektivtrafik saknas på sträckan eller att avgångstider inte passar eller att resenären inte har någon ledsagare är inte skäl nog för att få resa med taxi eller specialfordon beviljad.

Avrese- och ankomsttiden kan förskjutas upp till 24 timmar från önskad tid. Hänsyn tas vid speciella tillfällen då fast framkomsttid är nödvändig.
Där det är möjligt sker samåkning när det gäller taxi och specialfordon. 

Vilka resor får du göra?

Riksfärdtjänstresor ska avse antingen rekreation, fritidsverksamhet eller vara av annat enskilt slag, till exempel semester, släkt- och vänbesök.

Tillstånd kan inte beviljas om resan bekostas av stat, kommun, landsting, organisation eller företag.

Vem får följa med på resan?

Ledsagare

Om du har behov av hjälp, utöver den som transportföretagen ger, för att kunna genomföra resan kan du få ta med dig en ledsagare. Ledsagaren betalar ingen avgift men du måste själv skaffa ledsagaren.

Medresenär

Du får ta med dig en medresenär endast om det finns plats i taxi eller specialfordon. Medresenären betalar då samma avgift som du.

Husdjur

Husdjur får medföras vid tåg- och flygresor enligt de regler som gäller för respektive kommunikationsmedel. Framför dina önskemål om att ta med husdjur när du ansöker om riksfärdtjänst. Besked om husdjur kan tas med får du senast dagen före avresan.

Bagage

Riksfärdtjänst är en persontransport. Du har rätt att ta med normalbagage, det vill säga två resväskor. Extra bagage kan tas med om det finns plats i fordonet.

Så här beställer du din resa

Du kan beställa din resa på tre olika sätt:

Telefon
Ring beställningscentralen på telefonnummer 0771-64 64 65.

E-post
E-posta din beställning till bokning.serviceresor@regiongavleborg.se

SMS
Skicka ett SMS till nummer 71370 och i meddelandet skriver du: 
Serviceresa [mellanslag] och därefter din beställning. 

Beställningscentralen har öppet
Vardagar från 06.00 till 22.00.
Lördagar och helgdagsaftnar från 07.00 till 22.00.
Söndagar och helgdagar 08.00 till 22.00

För tåg, buss, flyg och anslutningsresor
Du bokar och köper själv din resa för tåg, buss, flyg och anslutningsresor hos de företag som du reser med. Senast fyra veckor efter genomförd resa ska du skicka in ifylld blankett ”ersättning för utlägg vid riksfärdtjänstresa” tillsammans med dina kvitton och biljetter till Samhällsbyggnad Gävle.

När vi har fått blankett, kvitton och biljetter från dig kommer vi att betala tillbaka den summa som överstiger egenavgiften för riksfärdtjänst till dig.

Så här avbeställer du
Om du inte kan genomföra den beställda resan, ta omgående kontakt med beställningscentralen eller reseföretaget. Eventuell avbokningskostnad bekostas av kunden.
Eventuell avbokningskostnad bekostas av kunden.

Vad kostar riksfärdtjänst?

Taxan för egenavgiften bestäms av regeringen.

Vägavstånd i km Egenavgift i kr
0 - 100 105
101 - 125 130
126 - 150 165
151 - 175 195
176 - 200 220
226 - 250 275
251 - 275 300
276 - 300 320
301 - 350 370
351 - 400 420
401 - 450 455
451 - 500 480
501 - 600 535
601 - 750 600
751 - 1000 655
1001 - 1250 680
1251 - 1500 700
1501 och längre 755

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestöd-nämndens rabattkort eller Sveriges förenade Studentkårers studentkort betalar endast 70 % av egenavgiften.

Medresenärer betalar samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade. 

Ansökan

Ansökan till riksfärdtjänst görs skriftligen på en särskild blankett. Ansökan ska lämnas in senast 21 dagar före första avresedag. Under vissa perioder, till exempel inför storhelger och semesterperioder, måste ansökan göras tidigare. Blanketten går även att hämta eller beställa från Gävle kommuns kundtjänst.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29