Hatbrott

Hatbrott är brott som beror på gärningspersonens negativa inställning till sexuell läggning, hudfärg, religionstillhörighet, nationellt eller etniskt ursprung.

Du måste inte tillhöra någon av dessa grupper för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker att gärningspersonen utsätter dig i tron att du tillhör någon av grupperna.

Om du blivit utsatt för ett hatbrott

Om du själv blivit utsatt  för ett hatbrott eller misstänker ett hatbrott bör du kontakta polisen och berätta om det. Du anmäler hatbrott på samma sätt som andra brott.

Det är viktigt att du berättar varför du tror att blivit utsatt för brottet när du anmäler det till polisen. Ett exempel är om du blivit misshandlad och gärningspersonen samtidigt sa kränkande saker om din hudfärg eller ditt nationella ursprung.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-14