Aktuellt Till arkivet »
160318 Earth Hour - En världsomfattande klimatmanifestion

Gävle kommun deltar varje år i Earth Hour på olika sätt. Earth Hour är en kampanj som bidrar till Gävle kommuns långsiktiga och strategiska miljöarbete – att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige.

Läs mer om vad vi gör för att minska vårt energibehov Transporter Konsumtion & avfall Mark & bebyggd miljö Natur Läs vad vi gör för vårt vatten Läs om hur vi vill utbilda om miljö