Energi

Energi som produceras av fossila bränslen som naturgas, olja och kol har stor negativ påverkan på hälsa och miljö. Vid förbränning av fossila bränslen bildas gaser med skadliga ämnen som bland annat försurar skogen, ökar växthuseffekten och försämrar luftkvaliteten. För en hållbar energianvändning måste vi ställa om till förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och biobränslen.

Illustration som visar solenergi och vindkraft

Ilustration: Johan Dahlin

Så här kan du bidra som privatperson:

Välj miljömärkt el

Genom att välja miljömärkt el gör du en stor insats för miljön på ett enkelt och billigt sätt. Det räcker med ett telefonsamtal eller ett mail till ditt elbolag för att för att du ska bidra till en mindre miljöbelastning och en friskare värld.

Håll rätt temperatur

Inomhustemperaturen bör inte vara varmare än 21 grader. Kylen ska stå på fem grader och frysen på åtta minusgrader.

Stäng av tekniken när du inte använder den

Släck lampor, dra ur laddare, stäng av datorn, låt inte stereo och tv stå på stand by. Har du en tv som inte går att stänga av kan du skaffa en strömbrytarsladd.

Duscha snabbare

Vi duschar i genomsnitt 8,5 minuter om dagen. Visst är det härligt med långa varma duschar, men om vi i stället duschar 5 minuter sparar vi 35 liter vatten om dagen. Det blir närmare 13 000 liter vatten per år.

Tänk till vid tvätt och torkning

Fyll tvättmaskinen väl vid varje tvätt. Kan du tvätta i 40oC istället för 60oC? Behövs förtvätt? Används energisnålt program? Lufttorka om möjligt. Att torka i torktumlare eller torkskåp kostar flera gånger mer än själva tvätten.

Det här gör kommunen:

  • Energi- och klimatrådgivning
  • Utbildning för minskad energianvändning
  • Tillverkar fossilfri energi
  • Tillverkar förnybar energi

Gävle kommun har som mål att vara klimatneutrala år 2050 och att minska energianvändningen genom att använda den energi vi behöver effektivt. För att tillsammans nå dit har Gävle kommun satt upp flera delmål. Ett av dessa är att öka produktionen av förnybar energi, bland annat öka produktionen av biogas med 400 % fram till 2017.  Ett annat är att minska energianvändningen med totalt 15 procent och att energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska med 20 procent till år 2020.

Läs mer om vad kommunen gör inom energiområdet