Konsumtion och avfall

Genom att göra mer medvetna val, bara köpa det vi verkligen behöver och återanvända kläder och saker minskar vi negativ inverkan på miljön. Det är viktigt eftersom vår livsstil och konsumtion av mat, varor och tjänster leder till klimatpåverkan och utsläpp av giftiga ämnen. Av samma skäl behöver själva tillverkningen ske utan ämnen som är hälso- och miljöskadliga och farligt avfall källsorteras så att kretsloppet blir giftfritt.

Illustration som visar konsumtionstrappan och dess effekter

"Konsumtionstrappan"
Illustration: Johan Dahlin 

Det här kan du göra som privatperson:

Källsortera

Sortera så mycket det går och särskilj allt som inte får kastas i den vanliga soppåsen. Genom att sortera elavfall och farligt avfall sprids inte giftiga och miljöfarliga ämnen.

Kompostera

I Gävle blir våra matrester näringsrik kompostjord. De matrester vi får i våra hem lägger vi i bruna papperspåsar som hämtas av Gästrike Återvinnare. Idag används matavfallet för att göra jord, men det planeras att matavfallet i framtiden ska användas för framställning av biogas. Du som bor i villa eller radhus kan också kompostera själv hemma.

Panta mera

Lämna returflaskor, PET-flaskor och aluminiumburkar i din butik.

Handla lokalproducerat, miljömärkt och rättvisemärkt

Gör mer medvetna val när du handlar mat och andra produkter. Idag finns det ett stort utbud av lokalproducerade, ekologiska och fairtrademärkta varor i våra butiker. Håll utkik efter miljömärkta produkter som kan guida dig rätt när du handlar. 

Det här gör Gävle kommun:

  • Underlättar för gävlebor att källsortera
  • Miljökrav i upphandling
  • 50 % ekologisk mat i kommunens verksamheter
  • Använder avfallet

Läs mer om vad Gävle kommun gör