Mark och bebyggd miljö


För att tillgodose behoven hos en växande befolkning och samtidigt begränsa avtrycken på miljön måste vi ha en hållbar stadsutveckling. Husen som byggs ska vara energisnåla, förnybara och resurseffektiva och byggda av lokala varor för att minska transporter. Vi måste också planera våra hus för ett klimat i förändring med mer extrema väder och höjd vattennivå.

Ett litet husSå här kan du göra som privatperson:

Bygg hållbart

 Välj sunda och hållbara material och metoder när du bygger. Kontakta gärna våra bygglovshandläggare på 026-17 80 00 i ett tidigt skede för att få tips och råd.

Spara energi

 I ditt befintliga boende kan du göra mycket för att spara på energi. Du kan till exempel byta ut elektronik till energisnåla varianter, se över värmen och isolera.

Fler tips på energibesparingar

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Gävle kommuns energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. 

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer.

Det här gör kommunen:

  • Bygger på redan bebyggd mark
  • Kommunens egna jord- och skogsmark brukas hållbart.
  • Använder bra byggmaterial
  • Minskar buller och luftföroreningar
  • Miljöcertifiering för minskat energibehov

Läs mer om vad Gävle kommun gör för att bygga smartare

Illustration: Johan Dahlin