Ungdomarnas Gävle 2030

170421

Hur vill ungdomar att Gävle ska se ut 2030?

Den 21 mars presenterade elever, under ett så kallat Rådslag på Högskolan i Gävle, från Borgarskolan, Polhemsskolan, Vallbacksskolan och Vasaskolan sina projektarbeten och idéer för hur "Det goda livet Gävle 2030" kan se ut. Medverkande under dagen var även politiker, tjänstemän, företrädare för näringslivet och intresseorganisationer med flera som kunde ge feedback, diskutera ämnena och ta med sig idéer.

Sammanfattning Rådslag och projektarbeten Det goda Livet 2030

”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot” är en satsning på Utbildning Gävle som bland annat syftar till att ge eleverna möjlighet att påverka samhällsutvecklingen inom ramen för en hållbar utveckling, att öka motivationen och måluppfyllelsen i skolan samt att bidra till bättre kontakt mellan elever och olika aktörer i lokalsamhället.