Det goda livet i Gävle 2030

170125

Hur vill ungdomarna att ett hållbart Gävle ser ut och fungerar 2030? Hur ser staden ut, hur fungerar integrationen, vad äter vi, hur utövar vi idrott och vilken roll har GIS?

Den 21 mars ska elever från Borgarskolan, Polhemsskolan, Vallbacksskolan och Vasaskolan presentera sina projektarbeten och idéer för hur livet i Gävle 2030 kan se ut. Medverkar under dagen gör även politiker, tjänstemän, företrädare för näringslivet och intresseorganisationer med flera som kan ge feedback, diskutera ämnena och ta med sig idéer. 
Läs mer om satsningen på bloggen: https://detgodalivetigavle.webbstjarnan.nu/
hashtagg#dglgavle!

Rådslaget är en del av satsningen ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot” som bland annat syftar till att ge eleverna möjlighet att påverka samhällsutvecklingen inom ramen för en hållbar utveckling, att öka motivationen och måluppfyllelsen i skolan samt att bidra till bättre kontakt mellan elever och olika aktörer i lokalsamhället.