Helt ok att äta Gavleåns fisk

170502

Under augusti 2016 fångades gösar och abborrar i Gavleån för att ta reda på mer om vilka miljögifter som finns i fisk här. Resultaten visar att man kan äta de fiskar som fångas i Gavleån utan risk om man följer de kostråd som Livsmedelsverket gett ut.

Undersökningen är samlade i en rapport:  
Läs hela rapporten

De miljögifter man undersökte var flera metaller och organiska miljögifter. Av dessa påträffades flera men det var bara kvicksilver som överskred miljökvalitetsnormen, vilket gäller de flesta vattendrag i Sverige. Däremot underskred halterna EU: gränsvärden för livsmedel.

Undersökningen visar att det finns saker att arbeta vidare på för att nå en bättre status i ån. Exempelvis behöver man arbeta mer med att rena dagvatten från vägar och industriområden. Det behövs också göras fler undersökningar för att hitta källorna till vissa ämnen.

Undersökningen gjordes genom ett samarbetsprojekt mellan Gävle kommun och Länsstyrelsen Gävleborg.