Vatten

Rent vatten i sjöar och grundvatten har stor betydelse för rekreation, friluftsliv och djur- och växtliv. Det är en förutsättning för vår hälsa och våra liv att Gävle kommun har både rent och tillräckligt med dricksvatten nu och i framtiden. Därför arbetar vi för att minska försurning, övergödning och förorening av vatten. Föroreningar som kommer från till exempel från industri, fordonstrafik, avlopp och jordbruk.

En fiskGävle kommun har som mål att det ska finnas ett långsiktigt hållbart skydd av vårt dricksvatten. Alla sjöar och vattendrag ska också må bra och ha en bra miljö för växt- och djurliv.

Det här kan du göra som privatperson:

Skaffa en sophink till badrummet

I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner, ingenting annat.

Välj miljömärkta produkter för städ, tvätt och kropp

Många miljöfarliga ämnen rensas inte bort i reningsverken och påverkar djur- och växtliv negativt. Undvik därför att använda dem och använd miljövänliga alternativ.

Lämna in kemikalier på miljöstationen och gamla läkemedel på apotek

Många miljöfarliga ämnen rensas inte bort i reningsverken och påverkar djur- och växtliv negativt.

Tvätta bilen i en biltvätt

Om du tvättar bilen hemma- stå på en gräsmatta eller grusplan så att föroreningar fångas upp innan de når grund- och ytvatten. Tvätta inte bilen på gatan eller på en asfalterad uppfart.
Läs mer på www.gavle.se/biltvatt.

Odla giftfritt

Använd giftfria alternativ till kemisk bekämpning för att få bort och motverka ogräs och ohyra i din trädgård.
Läs mer på www.gavle.se/giftfritt.

Det här gör kommunen:

  • Skapar vattenskyddsområden och bättre dagvattenhantering.
  • Strävar efter att minska saltningen av vägarna.
  • Skyddar områden som kan bli vattentäkter i framtiden.
  • Förbättrar levnadsmiljön för fiskar.
  • Minskar riskerna vid översvämningar och ökade vattenflöden.
  • Renar dagvatten och sanerar förorenade områden.
  • Strävar efter att minska bräddning kontrollerar enskilda avlopp.

Läs mer om vad Gävle kommun gör för att minska sin påverkan på våra vatten

Illustration: Johan Dahlin