Flyttbara farthinder

Om du som boende på en villagata upplever att hastigheten på gatan är för hög finns det möjlighet att ställa ut flyttbara farthinder för att förbättra trafiksäkerheten.

Flyttbara farthinder som blomlådor eller gupp får placeras ut efter ett beviljat tillstånd från Gävle kommun. Farthindren får placeras ut mellan 15 maj och 1 oktober. För att du ska få ställa ut flyttbara farthinder behöver du ansöka om tillstånd hos Gävle kommun. I ansökan ska det finnas en person som står som huvudansvarig kontaktperson (förslagsvis du som ansöker) samt ytterligare en kontaktperson om du som huvudansvarig är bortrest eller av annan anledning inte går att kontakta.

Om du får ett beviljat tillstånd gäller det ett år. Du behöver efter ett år skicka in en anmälan om förnyelse. Det finns ingen garanti för att tillståndet kan förnyas varje år. Det beror på hur situationen ser ut på gatan, exempelvis om det pågår byggnationer som tillsammans med flyttbara farthinder kan minska trafiksäkerheten.

Hur ansöker du om tillstånd förflyttbara farthinder?

Börja med att fylla i blanketten Ansökan om att få placera utflyttbara farthinder. Den hittar du under relaterade dokument. Det går även bra att ringa Gävle kommuns kundtjänst på 026-17 80 00 för att få blanketten hemskickad. Du kan också hämta blanketten i Förvaltningshuset på Kyrkogatan 22.

Mer information om flyttbara farthinder finns i broschyren som finns att ladda ner i högerspalten.

Det här förväntar vi oss av dig som ansvarig kontaktperson

Det är du som kontaktperson som ensam eller tillsammans med dina grannar får bekosta och bygga blomlådorna. Vi hjälper dig med en ritning och bistår med de reflexer som ska sitta på lådan. Blomlådorna ska följa ritningen så att reflexerna får plats och så att lådorna inte går att flytta hur som helst. Även flyttbara gupp bekostas av fastighetsägarna. Du som kontaktperson är också ansvarig för att blomlådorna/guppen underhålls. Vid misskötsel kan tillståndet komma att återkallas.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-15