Du är här: 

Gävlekonstnären Mathias Höglund får stipendium på 130 000 kronor

12 december 2017 - Nyhet

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun ut Karin och Erik Engmans stipendium för utbildning och fortbildning till två unga konstnärer som är bosatta och/och eller verksamma i Gävle. Det är ett stort pris på 260 000 kronor. Idag 12 december beslutade nämnden att Mathias Höglund får 130 000 kronor.

Syskonen Karin och Erik Engmans stipendium är en donation från Gävlebon Erik Engman som avled 2001, och delades ut för första gången 2005. Enligt testamentet ska varje år två lovande unga konstnärer i Gävle dela på ett belopp som uppgår till 80 % av fondens årliga avkastning. Stipendiets ändamål är att stimulera konstnärerna till utbildning och fortbildning. Beloppet uppgår till 130 000 kronor.

Motivering:
Mathias Höglund är 27 år gammal och född i Gävle. Han går andra året på kandidatprogrammet på Konsthögskolan i Malmö, och har tidigare bland annat gått Gävle konstskola. Han var länskonstmuseets stipendiat år 2013 och har deltagit i ett stort antal utställningar i Gävle med omnejd. Mathias arbetar huvudsakligen med måleri och teckning i installationsform, och utgår i sitt arbete ofta från texter eller välkända verk ur konstens historia.
Mathias Höglund lyckas i sitt arbete med installationerna att gestalta den konstnärliga processen, som i hans fall är att söka bildens kärna eller essens, som han uttrycker det. Han har där utvecklat ett helt eget visuellt språk som består av en känslig kombination av objekt, målningar och teckningar, ibland i repetitiva sekvenser, och ofta med en humoristisk underton.

Han söker stipendiet för att avsluta ett pågående projekt där han arbetar med stora målningar och teckningar med utgångspunkt i ett verk av Vincent van Gogh. Resultatet kommer att presenteras i en utställning. De sökta medlen skall gå till material och kostnader i samband med utställningen, samt en resa till Amsterdam och van Gogh-museet.

Prisutdelningen sker lördag 13 januari kl 13.00 2018 - på Gävle Konstcentrum.

Prisutdelning av Kyrkans ungdomsgårdars ungdomsledarstipendium, ungdomsmusik och ungdomskultstipendium sker onsdag 17 december kl.16.00 på Gävle konserthus. Stipendier Kultur- och fritidsnämnden beslutade om 31 oktober 2017.

Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium 2017:

Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium tilldelas Mohamed Ali.
Stipendiet delas ut till välmeriterade ungdomsledare, som på fritiden gjort goda insatser i ungdomsarbetet. Stipendiet ska användas till en studieresa. Beloppet uppgår i år till 10 000 kronor.

Motivering:
Mohammed Ali tilldelas Kyrkans Ungdomsgårdars stipendium för att han med stort tålamod och positivitet skapa möjligheter för unga i Gävle att mötas och växa. Mohamed är uppvuxen och bosatt i Gävle. Han är en ung eldsjäl som under många år aktivt stöttat och hjälpt ungdomar på olika sätt. Bland annat genom att arrangera turneringar inom fotboll, basket och e-sport i olika stadsdelar. Han har även lärt nyanlända ungdomar att simma och cykla. Som en av grundarna till den ideella föreningen Gävles Unga kämpar han och föreningen för att minska utanförskapet bland barn och ungdomar i Gävle. Föreningen fokuserar på att lära ungdomar både normkritik och demokrati, samtidigt som de tillsammans verkar för att arrangera aktiviteter och kulturaktiviteter. Gävles Unga är även en av de initiativtagande föreningarna till att starta upp Gävle Pride.

Ungdomskulturstipendier 2017

Ungdomskulturstipendium tilldelas Karl-William Coleman.
Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser på kulturområdet och uppgår i år till 7 500 kronor.

Motivering:
Karl-William Coleman är jazztrummis och kompositör och har i sin ansökan visat på ett gediget musikintresse som startat tidigt och sträcker sig långt in i framtiden. Ambitionen att verka som musiker och pedagog i yrkeslivet framgår av både beskrivningen i ansökan och uppvisade studieresultat. Efter förberedande musikstudier bland annat vid olika gymnasie- och folkhögskolor studerar Karl-William nu vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Kultur- och fritidsnämndens stipendiekommitté vill genom att utdela Ungdomskulturstipendiet 2017 till Karl-William Coleman uppmuntra och bidra till fortsatta studier och satsningar inom musikområdet.

Ungdomsmusikstipendier 2017

Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle och uppgår i år till 7 500 kronor var.
Emil Johansson har studerat vid Nordiska Musikgymnasiet i Stockholm och går nu på Vasaskolan i Gävle. Komponerar nutida klassisk musik och har som ambition att studera komposition på tonsättarskolan på Gotland. Emil vill även utveckla sina möjligheter genom att införskaffa ett digitalt notprogram.

Elias van der Kaaij studerar på Vasaskolan med gitarr som huvudinstrument men spelar även bl a trummor och piano samt undervisar i studiecirkel på kvällar. Elias har drömmen att kunna delta i sommarskolan "Rock' n' roll Fantasy Camp" i Hollywood, USA.

Alma Sköld studerar på Vasaskolan med jazzsång som huvudinstrument och piano som biinstrument. Som sångerska framträder hon i Gävle på olika scener och ofta i bandet Cabin Quintet. Alma vill satsa på fortsatta musikstudier och hoppas kunna spara ihop till en sommarkurs utomlands.

Tipsa andra om den här sidan