Du är här: 

Gävlekonstnärerna Moa och Eric får stipendium på 260 000 kronor

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun ut Karin och Erik Engmans stipendium för utbildning och fortbildning till två unga konstnärer som är bosatta och/och eller verksamma i Gävle. Det är ett av de största stipendierna i Sverige på 260 000 kronor. Idag beslutade nämnden att Moa Gustafsson och Eric Stockselius får 130 000 kronor var.

Syskonen Karin och Erik Engmans stipendium är en donation från Gävlebon Erik Engman som avled 2001, och delades ut för första gången 2005. Enligt testamentet ska varje år två lovande unga konstnärer i Gävle dela på ett belopp som uppgår till 80 % av fondens årliga avkastning; stipendiets ändamål är att stimulera konstnärerna till utbildning och fortbildning. Beloppet uppgår till 130 000 kronor var till de två stipendiaterna.

Moa Gustafsson är uppvuxen i Gävle. Hon studerar vid Akademin Valand i Göteborg med inriktning konstnärligt fotografi där hon snart ska slutföra sin kandidatexamen. Gävle är en av de många orter, bland andra i världen, där hennes verk visats och kommer att visas under det kommande året vid galleri Konstra våren 2017. Moa Gustafsson arbetar med foto och installation, samt film/ljud, ofta i komplexa rumsliga filmiska gestaltningar, med ett starkt och konsekvent uttryck.

Tematiken rör ofta kroppens och den omgivande materians relationer till varandra, där de undersökande momenten får en utpräglad poetisk kvalitet. Hon söker stipendiet för att i större format kunna färdigställa sin examensutställning vid konsthallen Röda Sten, och även kommande inbokade utställningar. Det slutliga målet att komma in på en Masterutbildning inom konst.

Eric Stockselius är bosatt i Gävle. Han påbörjade sin konstutbildning vid Konstskolan i Gävle för att gå vidare till Stockholms dramatiska högskola. Han avslutade sin kandidatutbildning år 2014. Eric Stockselius uttrycker sig med stor teknisk skicklighet, kombinerat med en varm och träffsäker humor, främst i den animerade bildens och teckningens form. Han har visat sina verk i konstsammanhang i Gävle med omnejd och vid filmfestivaler i Gävle, Stockholm och Los Angeles.Stipendiet kommer att ge Stockselius tid att färdigställa ett påbörjat konstnärligt projekt i den animerade filmens form, betitlat "Äventyret", en hyllning till äventyrsberättelsen, samt att ytterligare fördjupa och utveckla sin teknik inom den animerade konstformen.

Det är än så länge oklart när prisutdelningen sker.

Övriga stipendier som Kultur- och fritidsnämnden beslutat om idag 9 november:

Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium tilldelas Niklas Berg och Christer Ring. Stipendiet delas ut till välmeriterade ungdomsledare, som på fritiden gjort goda insatser i ungdomsarbetet. Stipendiet ska användas till en studieresa. Beloppet är på 7 000 kronor var.

Niklas Berg för att han med sitt stora engagemang inspirerat och engagerat unga människor. Niklas har bidragit till att Hedesunda fått en ny friidrottsarena och att ett 50-tal unga människor nu regelbundet tränar och tävlar i friidrott. Ödmjukhet och positivitet präglar hans ledarskap som idrottsledare. Niklas arbetar framgångsrikt med vikten av att i första hand se till de egna resultaten och inte att jämföra sig med andra.

Christer Ring för ett tryggt och inspirerande ledarskap som engagerat unga människor med funktionsnedsättning i Korpföreningen Heros. Christer var med och startade upp föreningen som i år firar 10 års jubileum. Christers fina ledarskap bidrar till att flera vågar testa och allt fler känner sig trygga. Föreningen har idag flera grenar som ungdomarna är aktiva i bl. a. innebandy, el hockey, gympa, lägerverksamhet mm.

Prisutdelningen sker söndag den 27 november ca kl.14.30 på Slottstorget vid bockens invigning.

Ungdomsmusikstipendier:

Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle och uppgår i år till 5000 kronor var tilldelas, Filip Öhman, Johan Nordin, Petrus Tawaifi, Christoffer Jonsson, Mikael Lindgren och Kasper Wennberg.

Filip Öhman,18 år, har som trumslagare spelat i många sammanhang i Gävle. Han studerar på Vasaskolans Estetprogram, inriktning musik. Han har medverkat bland annat i GUBB (Gävleborgs Ungdoms Big Band) och i större och mindre jazzkonstellationer och sammanhang, bland annat den egna jazzkvintetten Så Gävla Jazz och en andraplats i Musik Direkt 2015.Stipendiet ger möjligheter att utvecklas till en ännu bättre musiker och han kommer att söka fler utbildningar.

Johan Nordin, 17 år, har barytonsaxofon som huvudinstrument och spelar även piano. Han studerar sitt tredje år på Vasaskolans Estetprogram, inriktning Musik. Han har under 6 år spelat barytonsaxofon i GUBB och spelar i eget jazzband, Kahenya, som 2016 placerade sig på andra plats i riksfinalen i Musik Direkt. Stipendiet är ett bidrag för att kunna köpa en egen barytonsaxofon.

Petrus Tawaifi, 16 år, siktar på att bli musikproducent. Han producerar elektronisk musik i sitt hem i Gävle och har även publicerat uppskattade låtar digitalt i Gävle. Han skriver också egna texter till sin musik. Stipendiet ska användas för att komplettera hans studioutrustning.

Christoffer Jonsson,14 år, har visat prov på stor talang som sångare och har lyckats väl i olika talangtävlingar, bland annat här i Gävle nyligen i "Thank You For the Music" som ägde rum i Gävle Konserthus. Han skriver också egen musik och har nu uppmärksammats och bjudits in att delta i internationella tävlingar i Spanien och Italien. Stipendiet ska användas för att delfinansiera deltagande i tävlingarna.

Mikael Lindgren, 23 år, är uppvuxen i Gävle och har sedan unga år studerat klassisk violin på en för sin ålder hög nivå. Han har studerat vid Falu Musikkonservatorium, Lilla Akademiens musikgymnasium i Stockholm och studerar nu vid Kungliga Musikhögskolans kammarmusikutbildning på Edsbergs slott utanför Stockholm. Som elev där har han erbjudits plats som utbytesstudent med möjligheten att studera i Schweiz för den berömda violinisten Isabel van Keulen. Stipendiet ska användas för delfinansiering av hans musikstudier utomlands.

Kasper Wennberg, 19 år, är altsaxofonist som huvudinstrument och studerar sista året på Vasaskolans Estetprograminriktning Musik och kommer att söka vidare utbildningar inom musik. Målet är att bli professionell musiker. Kasper äger själv en altsaxofon och en tvärflöjt och satsar på att även kunna spela klarinett, tenorsaxofon och barytonsaxofon. Stipendiet ska användas som ett bidrag för att kunna köpa en tenorsaxofon.

Ungdomsmusikstipendier prisutdelning på Konserthuset den 11 december kl. 16.00.

Läs mer på www.gavle.se/kulturstipendier

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-15