Datorerna i forskarrummet

På Stadsbiblioteket finns två släktforskardatorer med ett flertal sökbara databaser.

SVAR

Här ingår många arkivdatabaser. Arkion har numera införlivats med SVAR. Här finns inskannade bilder från statliga arkiv, t ex kyrkoarkiv, folkräkningar och mantalslängder.

Arkiv Digital

Innehåller inskannade kyrkböcker men även domböcker. Allt är inskannat på nytt och allt är i färg.

Begravda i Stockholm

Uppgifter av varierande grad om 480.000 människor som är begravda i Stockholm. 

Begravda i Sverige

5,36 miljoner gravsatta på 2.300 kyrkogårdar.

Emibas

Persondata om 1,1 miljoner emigranter från 2.300 församlingar och information om vart de reste. 

Gamla stan under 750 år

Om Gamla stans historia och människorna som bodde där 1876-1926.

Klara

Persondata om invånarna i Klara församling i Stockholm 1878-1926.

Kungsholmen

Här finns Rotemansarkivet, ett fullständigt register över alla invånare mellan 1878-1926. Här finns också flera tusen bilder ur diverse arkivvolymer med anknytning till skolor, fattigvård, industri m.m.

NAD

Nationell arkivdatabas.

Rosenberg

65.000 orter med beskrivning från 1880-talet. 

Stockholms stadsarkiv

Register till mantalsböcker 1800-1875. 

Svenska ortnamn

Placerar över 400.000 svenska ortnamn på kartan. 

Sveriges befolkning 1880

Innehåller basfakta om alla de 4,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1880.

Sveriges befolkning 1890

Uppgifter om 4,8 milj. människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1890. Uppgifterna kommer från SCB:s avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden.

Sveriges befolkning 1900

CD:n innehåller uppgifter om alla de 5,2 miljoner människor som levde i Sverige vid årsskiftet 1900/1901. 

Sveriges befolkning 1970

Här kan man även se vilka som bodde i samma fastighet och samma område. 

Sveriges befolkning 1980

Sveriges dödbok 1901-2013

Innehåller uppgifter om de som avlidigt i Sverige under perioden 1901-2013.
Följande uppgifter ingår:
– Personnummer/födelsedatum 100%
– För- och efternamn 99,99%
– Gatu- och postadress 99%
– Födelseförsamling/-land 95%
– Döddatum 100%
– Dödförsamling/-land 100%
– Civilstånd samt datum 99,4%
– Kön 100%
De flesta poster för avlidna kvinnor före 1970 innehåller även flicknamn. 

Söder

Hela befolkningen på Södermalm i Stockholm kring sekelskiftet 1900.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-26

För bokning av datorer och läsapparater ring 026 - 17 96 00