Du är här: 

Brottsförebyggarna i Gävle, BIG

Vi är en stödfunktion för dig som jobbar med barn och ungdomar 0-18 år.

Vi arbetar tillsammans med och ger stöd till er som är föräldrar, personal i förskola och skola, fritidsgårdar, polisen, socialtjänsten, idrottsledare, vuxenvandrargrupper med flera.

I menyn till vänster kan du läsa mer om de projekt och ämnen vi samarbetar kring och de verktyg vi använder.

Så arbetar vi på BIG

Det mest framgångsrika sättet att förebygga missbruk, kriminalitet och social utslagning är att arbeta för att höja barnets/ungdomens självkänsla, själv­kännedom och förmåga att tillsammans med andra forma sitt eget liv. Därför finns vi som stöd vid särskilda insatser.

Vår roll är i första hand att stödja vuxna i ordinarie verksamheter genom att utveckla och stärka deras kompetens.
Vi arbetar mest med:

 • Utbildning
 • Samverkan
 • Information
 • Konsultation
 • Coachning

Det vill vi uppnå

 De övergripande målen med BIGs insatser är att tillfredsställa barns och ungdomars behov av att bli sedda, hörda och bekräftade, men också att få finnas i ett sammanhang och möta gränser. Det i sin tur leder till bättre resultat i skolan, både när det gäller kunskaper, värdegrund och att utvecklas till en trygg människa.

Kan vi höja resultaten, innebär det att färre ungdomar hamnar i destruktiva beteenden som kriminalitet och drogmissbruk.
Vi utvärderar alltid hur värdefullt vårt stöd upplevs i den ordinarie verksamheten. 

Organisation och ledningsgrupp

 • Anna-Karin Wågberg Sperring, administrativ chef Kommunledningskontoret (KLK), ordförande.
 • Jens Gagge, KLK, säkerhetsenheten.
 • Ola Johansson, Utbildning Gävle
 • Gunnar Löhman, Socialtjänst Gävle
 • Andreas Tuveson, Kultur & Fritid
 • Måns Jennehag, Polisen
 • Pelle Matton, gruppledare BIG

BIG är en del av BRÅ, Gävles Lokala Brottsförebyggande råd, (GLBRÅ)
BIG utgör lokalstyrelse för Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF).

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-08

Aktuellt