Du är här: 

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Gymnasiesärskolan ingår i Polhemsskolan med samma rektor och samverkar om lokaler och projekt.

Polhemsskolan är organiserad i sektorer. Varje sektor leds av en biträdande rektor. Gymnasiesärskolan är en av sektorerna och har en egen biträdande rektor. 

På gymnasiesärskolan arbetar personal med specialpedagogisk kompetens och gymnasiesärskolan har egen kurator och studie- yrkesvägledare. Det finns åtta olika program att välja, samtliga är fyraåriga.

Läs mer om gymnasiesärskolan

Du hittar mer information om gymnasiesärskolan och deras program på Polhemsskolans webbplats.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29

Gymnasie- antagningen

Så här går gymnasievalet till Gymnasieantagningen