Vart får jag söka?

Om programmet du är intresserad av finns i din hemkommun söker du dit. Din kommun kan också ha avtal med andra kommuner. Detta innebär att du ska söka din utbildning där.

Du får i vissa fall söka till ett program i en annan kommun:

  • om din egen kommun saknar den nationella inriktningen som du är intresserad av
  • om utbildningen är riksrekryterande
  • om du vill studera vid en fristående gymnasieskola
  • om du har personliga skäl
  • som frisök (kan endast tas in till lediga platser, mottagen i andrahand).

För mer information kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns program och inriktningar som är riksrekryterande, det vill säga sökande från hela landet konkurrerar på lika villkor om platserna. Uppgift om vilka dessa är finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Frisök

Genom ändringar i skollagen har elever möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen, så kallad frisök.
En behörig sökande från annan kommun tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning, efter beslut av anordnarkommunen. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-11