Du är här: 

IT-information

  • Torsdag 22/6 -- onsdag 30/8

    Förändringsstopp sommar 2017

    Under perioden 22/6 -- 30/8 utför IT- och utvecklings-avdelningen inte några förändringar som kan påverka driften. Med förändringar avses i första handsystemuppdateringar och nyinstallationer av system, i driftmiljö. Akuta förändringar kan genomföras efter godkännande från IT-enhetens ledning, förutsatt att det inte är möjligt att planera in dessa före eller efterförändringsstoppet.Tänk på att en ändrings-begäran ska lämnas till IT- och utvecklingsavdelningen senast måndag två veckor innan önskad verkställighet. Ändringsbegäransom inkommer under sommaren, och som inte är av akut karaktär, behandlas på ändringsrådet den 15 augusti. Läs mer om ändringshantering. 8111 IT-supporthar öppet som vanligt, det vill säga vardagar kl 7-17 vintertid och kl 7-16 sommartid (1/6-31/8).