Du är här: 

IT-information

 • Onsdag 25/10, från kl 18

  Planerad åtgärd medför störningar på vissa kommunikations-förbindelser

  Planerad uppgradering av hårdvara orsakaravbrott i 5-10minuter på följande förbindelser FB-7071 Gärdesgården FB-7069 Wij Förskola FB-7070 Stenhuggan FB-30328 Stationsgatan 23. Kråkstation FB- 7089 Södra Åsgatan 58 LSS FB- 7039 Åbyggeby Skola FB- 1663 Skånegården FB- 7068 Integrationsenheten

 • Onsdag 25/10, kl 18-22

  Planerat driftstopp av telefoni-systemet MiCC

  Planerat driftstopp avkontaktcentersystemet MiCCpå grund av uppgradering från version 9.1 till 9.2. I samband med uppgraderingen skickas en ny klientapplikation ut till datorerna och genvägarbehöver bytas ut,hittas under Startknappen/Alla program/Applikationer.Logga ur och stäng ned applikationen innan uppgraderingen påbörjas.

 • Lördag/söndag 28-29/10

  Planerat underhåll medför störningar i kommunikationen

  Planerat underhåll av nätverket (uppgradering avmjukvara för vår trådlösa miljö och alla accesspunkter), vilket medför störningar i såväl trådlöst som trådat nät.

 • Torsdag 2/11, kl 8-12

  Planerat driftstopp journalsystemet PMO för Skolhälsovården

  Planerat driftstopp av journalsystemet PMO för Skolhälsovården Gävle.

 • Fredag 15/12 -- måndag 8/1

  Förändringsstopp jul/nyår 2017/2018

  Under perioden 15/12 -- 8/1 utför IT- och utvecklingsavdelningen inte några förändringar som kan påverka driften. Med förändringar avses i första hand systemuppdateringar och nyinstallationer av system, i driftmiljö. Akuta förändringar kan genomföras efter godkännande från IT-enhetens ledning, förutsatt att det inte är möjligt att planera in dessa före eller efterförändringsstoppet. Tänk på att en ändringsbegäran ska lämnas till IT- och utvecklingsavdelningen senast måndag två veckor innan önskad verkställighet. Läs mer om ändringshantering. 8111 IT-supporthar öppet som vanligt, det vill säga vardagar kl 7-17 vintertid och kl 7-16 sommartid (1/6-31/8).